นครหลวงลิสซิ่ง - สินเชื่อรถยนต์

NAKORNLUANG LEASING CO.,LTD.

การบริหารกิจการ

เป็นบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลที่ดี ด้วยความใส่ใจและจริงใจเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐาน

กลไกหลักในการบริหารงาน

มีทีมงานในรูปแบบการมีส่วนร่วม และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกหนี้ที่ดี เป็นตัวเร่งประสิทธิภาพในเชิงรุกเป็นตัวขับเคลื่อนให้การบริหารงาน

บริการสินเชื่อรถยนต์

ดำเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งการบริการสินเชื่อเช่าซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ การจัดการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย การย้ายไฟแนนซ์

การวางโครงสร้างระบบเครือข่าย

สร้างทีมงานให้เป็นมืออาชีพที่มีความสามารถ กับการให้ความรู้ที่ได้มาตรฐาน และสร้างบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ทีมเติบโตอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาความปลอดภัย

รักษาความลับเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานสำคัญ และมีระบบการติดตามประมวลผล โดยมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จ

การพัฒนาองค์กร สินค้าและบริการ

เพื่อต่อยอดความสำเร็จและส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถเพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

เกี่ยวกับนครหลวงลิสซิ่ง

ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ และ ย้ายไฟแนนซ์

บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง จำกัด  (NAKORNLUANG LEASING CO.,LTD.)

  • เป็นบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ดำเนินงานอย่างครบวงจร (Full Package Service)
  • เน้นรับรถยนต์ กลุ่มที่เป็นรถตลาดเป็นหลัก
  • บริษัทเน้นให้บริการสินเชื่อรถยนต์แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
  • ทั้งการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ย้ายไฟแนนซ์ และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ รวมถึงการจัดการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์รอส่งประมูล
  • ให้ความรู้ที่ได้มาตรฐานกับบุคลากรในองค์กรและสร้างบุคลากรเพื่อให้ทีมเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริหารจัดการโดยกลุ่มนักลุงทุนที่มากประสบการณ์ ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และบริหารหนี้
กว่า 10 ปี เล็งเห็นโอกาสที่จะมอบคืนกลับให้สังคม และโอกาสที่จะได้รับจากสังคมผ่านธุรกิจนี้

ผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

บริการสินเชื่อเช่ารถยนต์ เป็นบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ดำเนินงานอย่างครบวงจร (Full Package Service) เน้นรับรถยนต์ กลุ่มที่เป็นรถตลาดเป็นหลัก บริษ

read more
ย้ายไฟแนนซ์

ย้ายไฟแนนซ์

บริการย้ายไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ เป็นบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ดำเนินงานอย่างครบวงจร (Full Package Service) เน้นรับรถยนต์ กลุ่มที่เป็นรถตลาดเป็นหลัก บ

read more
นักธุรกิจนครหลวง

นักธุรกิจนครหลวง

นักธุรกิจนครหลวง หรือ Account Executive ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสร้างเครือข่าย มีสินค้าหาง่ายกว่า เนื่องจากเป็นการหาคนที่มีรถ สมัครง่ายทางออนไลน์ ทำงานอิสระ

read more

ติดต่อสอบถาม

นครหลวงลิสซิ่ง - สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

ย้ายไฟแนนซ์

นักธุรกิจนครหลวง

ศูนย์บริการธุรกิจนครหลวง

NAKORNLUANG LEASING CO.,LTD.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial