เกี่ยวกับนครหลวงลิสซิ่ง

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ และ ย้ายไฟแนนซ์

บริษัท นครหลวง ลิสซิ่ง จำกัด (NAKORNLUANG LEASING CO.,LTD.)

  • เป็นบริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ดำเนินงานอย่างครบวงจร (Full Package Service)
  • เน้นรับรถยนต์ กลุ่มที่เป็นรถตลาดเป็นหลัก
  • บริษัทเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
  • ทั้งการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ย้ายไฟแนนซ์ และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ รวมถึงการจัดการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์รอส่งประมูล
  • ให้ความรู้ที่ได้มาตรฐานกับบุคลากรในองค์กรและสร้างบุคลากรเพื่อให้ทีมเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริหารจัดการโดยกลุ่มนักลุงทุนที่มากประสบการณ์ ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และบริหารหนี้กว่า 10 ปี เล็งเห็นโอกาสที่จะมอบคืนกลับให้สังคม และโอกาสที่จะได้รับจากสังคมผ่านธุรกิจนี้

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นนวัตกรรม และ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาสร้างทีมงานและพัฒนาบุคลากร พร้อมมุ่งมั่นสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้เติบโตอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อยอดความสำเร็จขององค์กร สินค้าและบริการ กับการมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือองค์กรให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และผลักดันองค์กรให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

พันธกิจ

1.  สร้างเครือข่ายและร้านสะดวกซื้อทางการเงินทั่วประเทศด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

2. มุ่งมั่นช่วยเสริมสร้างการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีการให้บริการทางการเงินผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างเป็นธรรม

3. ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และ บุคลากร ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ช่วยความ สะดวกในด้านการชำระเงิน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถเรียกข้อมูลออนไลน์ทุกสาขาทั่วประเทศ

สร้างเครือข่ายไปตามชุมชน

ขยายฐานธุรกิจไปตามชุมชน และการเปิดสาขาย่อยตามจังหวัดต่างๆ

การบริหารงาน :

การบริหารกิจการ บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ดำเนินงานอย่างครบวงจร (Full Package Service)  ทั้งการบริการสินเชื่อเช่าซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ การจัดการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์รอส่งประมูล เป็นกลไกหลักในการบริหารงาน

การบริหารทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์รอส่งประมูล78%

การบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ88%

การบริหารการย้ายไฟแนนซ์88%

การบริหารสินเชื่อรถยนต์98%